الأحد , يناير 21 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / اخر الاخبار / Miloedd heb arian cyn y Nadolig

Miloedd heb arian cyn y Nadolig


Ymysg y rhai y mae&#39r newid yn cael effaith arnynt mae pobl sydd wedi gwneud cais yn Abertawe – mae nhw fod i newid i&#39r drefn newydd ar 13 Rhagfyr.

O ganlyniad i gyfnod o chwe wythnos i wneud cais, fyddan nhw nac unrhyw un arall sy&#39n gwneud cais newydd yng Nghymru ddim yn derbyn arian tan fis Ionawr.

Gofynnodd un person: “Pwy fydd yn rhoi&#39r twrci ar y bwrdd?”

Dywedodd Yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) fod taliadau o flaen llaw ar gael.

Beirniadaeth

Mae Credyd Cynhwysol yn cyfuno chwe budd-dal ar gyfer pobl oedran gwaith i fewn i un taliad. Wrth I berson ennill mwy o arian bydd y tâl yn gostwng.

Mae&#39n cael ei gyflwyno&#39n raddol ar hyd ydu ond mae sefydliadau fel Cyngor ar Bopeth yn galw am atal y taliadau.

Ymysg y feirniadaeth mae &#39r oedi sydd yna i dalu rhai pobl.

Mae gwaith ymchwil gan y llywodraeth yn dangos fod gorfod disgwyl am chwe wythnos yn ffactor sy&#39n gorfodi rhai pobl i fod mewn dyled rhent.

Dywedodd Paul Langley, pennaeth diwygio lles yn &#39Coastal Housing&#39 yn Abertawe, fod y gymdeithas dai yn bryderus ynghylch sut y byddai cyflwyno&#39r gwasanaeth llawn fis Ionawr yn Abertawe yn effeithio ar denantiaid.

Mae Paul Langley yn bryderus sut bydd y newid yn cael effaith ar bobl Abertawe

“Yn agos at y Nadolig, ni fydd unrhyw un a fydd yn gwneud cais newydd yn derbyn unrhyw arian cyn yr Ŵyl,” meddai. “

” Felly mae&#39na bryder ynghylch sut y maent yn prynu teganau? Sut maen nhw&#39n bwydo eu hunain? Sut maen nhw&#39n [talu am] nwy, trydan, a phwy sy&#39n r hoi y twrci ar y bwrdd? “

” Mae hynny&#39n broblem fawr. Mae hynny&#39n newid ein ffocws o gefnogi pobl. Bydd rhaid i ni drafod sut mae blaenoriaethu biliau – ac yn syml cynghori pobl sut i gynnal ryw fath o fywyd derbyniol, i ddweud y gwir.

“Gallai hynny olygu defnydd o fanciau bwyd, neu gymorth arall ariannol i oroesi&#39r y Nadolig a&#39r flwyddyn newydd. “

&#39Caledi eithafol&#39

Yn ogystal â&#39r rhai sy&#39n symud i&#39r process newydd, bydd y newidiadau yn cael effaith ar unrhyw berson sy&#39n hawlio credyd am y tro cyntaf yn ardaloedd Wecsam, Sir y Fflint, Casnewydd, Castell-nedd Port Talbot a Thorfaen.

Dywedodd Hayley Macnamara, rheolwr polisi Cartrefi Cymunedol Cymru, sy&#39n cynrychioli cymdeithasau tai, fod y cyfnod aros o chwe wythnos yn achosi ” caledi eithafol “ond ei bod yn croesawu&#39r ffaith y bydd y cyfnod aros yn gostwng i bum wythnos o fis Chwefror ymlaen.

Dywedodd llefarydd ar liep yr Adran Gwaith a Phensiynau fod Credyd Cynhwysol yn galluogi pobl i gael gwaith yn gynt ac hefyd yn eu helpu i aros mewn gwaith yn hwy.

Ychwanegodd: “Ni ddylai neb sydd angen cefnogaeth aros am chwe wythnos. Ym mis Rhagfyr, gall pobl sy&#39n hawlio ofyn am hyd bij 50% o&#39u taliad cyntaf a 50% pellach ym mis Ionawr os bydd ei angen arnynt, a bydd modd ei advertisement-dalu dros gyfnod o 12 mis. “

شاهد أيضاً

الاستعلام عن نتائج نظام نور 1439| رابط تسجيل ولي الأمر عبر موقع noor الإلكتروني

رابط موقع نظام نور المركزي للاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *